Privacybeleid

Omdat ik me ervan bewust ben dat je alle vertrouwen stelt in Vitalinkra en mij, zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In dit Privacybeleid laat ik je weten welke gegevens Vitalinkra verzamelt als je diensten van Vitalinkra of de website van Vitalinkra gebruikt, waarom Vitalinkra deze gegevens verzamelt, hoe Vitalinkra hiermee haar dienstverlening en jouw gebruikerservaring verbetert en hoe Vitalinkra je beter kan adviseren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en de website van Vitalinkra. Je dient je ervan bewust te zijn dat Vitalinkra niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Vitalinkra respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je Vitalinkra verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Vitalinkra zal niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk. Deze gegevens worden gebruikt om je zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn en je de beste zorg te kunnen bieden die binnen mogelijkheden van Vitalinkra ligt. 

Ik raad je aan dit Privacybeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Vitalinkra op telefoonnummer: 06-42167055 of per email op: hallo@vitalinkra.nl.


Gebruik van de diensten
Het overzicht van de doeleinden waarvoor Vitalinkra persoonsgegevens over jou verwerkt, vind je hieronder. Welke gegevens Vitalinkra voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken, de betrokkene(n) en hoe lang de gegevens door Vitalinkra worden bewaard, staan bij de doeleinden aangegeven.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:         Financiële administratie
Gegevens:          Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Betrokkene:       Cliënt
Grondslag:         Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Doeleinde:         Facturatie          
Gegevens:          NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Klantnummer
Betrokkene:       Cliënt
Grondslag:         Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar

Doeleinde:         Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:         NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst
                             gegenereerd worden
Betrokkene:       Cliënt
Grondslag:         Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:         Direct marketing via de maillijst, Advertentiecampagnes via
                             Facebook/Instagram/LinkedIn en Google
Gegevens:          Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social
                             media account
Betrokkene:      Cliënt / potentiële cliënt
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of totdat iemand zich afmeldt via hallo@vitalinkra.nl

Doeleinde:         Retargeting via de maillijst, Advertentiecampagnes via
                             Facebook/Instagram/LinkedIn en Google
Gegevens:         Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social
                           media account
Betrokkene:      Cliënt / potentiële cliënt
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of totdat iemand zich afmeldt via hallo@vitalinkra.nl

Doeleinde:         Behavioural targeting via de maillijst, Advertentiecampagnes via
                             Facebook/Instagram/LinkedIn en Google
Gegevens:         Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Social
                             media account
Betrokkene:      Cliënt / potentiële cliënt
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of totdat iemand zich afmeldt via hallo@vitalinkra.nl

Website
Doeleinde:         Website analytics
Gegevens:          Surfgedrag, Locatie
Betrokkene:      Cliënt / potentiële cliënt
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:         Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:          Naam, E-mailadres, Gebruikersnaam, Inhoud van het bericht
Betrokkene:      Cliënt / potentiële cliënt
Grondslag:         Toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Vitalinkra heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Vitalinkra wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn 4 soorten cookies: Noodzakelijke cookies: Deze hebben een puur technische functionaliteit en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Statistiek-cookies: Deze verzamelen geanonimiseerd gegevens over het gebruik van de website en helpt Vitalinkra om de website te optimaliseren.
Voorkeur-cookies: helpen om je voorkeursinstellingen (zoals de voorkeurstaal) te onthouden. Deze zijn niet de website van Vitalinkra aanwezig.
Marketing-cookies: deze houden je surfgedrag bij op bijvoorbeeld de website en vanaf waar je op de website terecht bent gekomen. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Instagram en LinkedIn, vallen onder deze laatste categorie. Hierdoor kan Vitalinkra de website, social media kanalen en advertenties optimaliseren voor een fijne ervaring voor alle (nieuwe) cliënten.

Bij je eerste bezoek aan de website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kan je niet meer van alle functionaliteiten van de website van Vitalinkra gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving en het gebruik van de website tegenvalt. Zie voor meer informatie over het beleid met betrekking tot Cookies, het Cookiebeleid van Vitalinkra.

Doeleinden
Vitalinkra verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacybeleid. Het doel van Vitalinkra is om je van zo goed mogelijke zorg te voorzien.

Derden

Je informatie wordt niet met derden gedeeld zonder dat je hier schriftelijk mee instemt. Dit met uitzondering van de noodzakelijke partners van Vitalinkra waarmee, indien nodig, verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten.

Beveiligingsmaatregelen
Er zijn passende en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de diensten en de website van Vitalinkra. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
* Recht op inzage: Dat is jouw recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die Vitalinkra van jou verwerkt.
* Recht op vergetelheid: Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar: Houd er rekening mee dat Vitalinkra vaak niet alle gegevens kan wissen. Bijvoorbeeld in verband met de financiële administratieve bewaarplicht.
* Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te laten wijzigen.
* Het recht op dataportabiliteit: Het recht om jouw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
* Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
* Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
* Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Klachten
Je hebt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht met betrekking tot de Privacy bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Natuurlijk hoor ik het graag eerst van jezelf, want het samen oplossen is volgens mij de beste remedie.

Vragen en feedback

Vitalinkra waarborgt het Privacybeleid door regelmatige controles. Als je vragen hebt over het Privacybeleid, dan hoor ik deze graag. Vitalinkra is de eenmanszaak Vitalinkra, p/a Gloster 10 (9408 JH) te Assen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80718493. Vitalinkra is telefonisch te bereiken op nummer: 06- 4216 7055 en per email op: hallo@vitalinkra.nl. Wanneer Vitalinkra jouw persoonsgegevens opvraagt, is Vitalinkra de verwerkingsverantwoordelijke.